Velkommen til Sansvarre jaktfelt.

På denne siden kan en følge Sansvarre jaktfelt under elgjakten, år 2003.
Følg jakta på linkene under:

 

14.9.2003: Teltet er satt opp.

25.9.2003: Der var det jammen 2 stk. elg.

27.9.2003: Så var vi igang......

28.9.2003: BANG! 1 ute, 3 igjen........

29.9.2003: Det går opp og det går ned......

30.9.2003: "Ja nu går det så meget bedre........"

1.10.2003: "Der hvor intet er, er det intet at hente...."

2.10.2003: Asbjørn har skutt sin første elg.......

3.10.2003: Og vi jakter videre.............

5.10.2003: Hvor er kalven vår????

11.10.2003: Snipp, snapp, snute, så var Sansvarre ute.........

12.10.2003: Og elgjakten i Oksfjord fortsetter........

29.10.2003: Så var årets elgjakt i Oksfjord over.
Egentlig var den over allerede sist lørdag, dvs. 25.10.03
da Vassbotn fikk skutt sin siste elg av årets kvote.
Dermed har Oksfjord-valdet atter en gang skutt 100% av tildelte dyr.

I år var det tildelt 16 elg fordelt på 4 jaktfelt på Oksfjord-valdet.
Det er totalt 5 dyr mere enn tidligere år.

Fom. i år så har Oksfjord-valdet også satt i gang en 3-årig driftsplan for elgjakta.
Målet med denne driftsplanen er å opprettholde en
bærekraftig elgstamme med godt vinterbeite, samt å redusere
beiteskadene vi har hatt på skogen her i Oksfjord.

Driftsplanen gir et visst spillerom å gå på, slik at hvis ikke alle 16 elgene hadde blitt
tatt ut under årets jakt, ville disse blitt overført til neste år, eller året etter.

Det viktigste punktet framover er elgtellingen til vinteren.
Den vil forhåpentligvis gi oss svar på hvordan årets uttak har påvirket elgstammen.
Ut fra dette vil neste års kvote bli fastsatt.
"Time will show..................."