12.10.03, Og elgjakten i Oksfjord fortsetter....

Så ble det elgjakt på noen av oss i dag også.
Kjetil, Asbjørn og Charles fikk en liten runde sammen med Sandbuktfeltet på formiddagen.
Og på Sandbuktfeltet var de heller ikke flere enn 3 stykker, Harald, Tom og Frode.
Oooops..., jeg holdt nesten på å glemme Bob, den trofaste elgen, jeg mener hunden til Frode.

I drivene vi var med på, fikk vi fram 2x ku med kalv, enkel ku og en okse.
Sandbukt mangler en kalv, men begge de to vi så var utenfor skuddhold.
Frode sin makker, Bob. Resten av gjengen i bakgrunnen. Harald, Kjetil, Tom, Frode og Asbjørn.

Som nevnt tidligere, så har jaktlagene i Oksfjord
jobbet med å rydde veikantene for kratt og småskog.
Sansvarre har jobben med å rydde veien opp Oksfjorddalen,
og i dag var det tid for å ta en ny liten runde med saging.
Et par timer ut på dagen og vi er omtrent ferdig med strekningen under Storbakken.
Det gjenstår noe fra Storbakken og videre oppover dalen, men det blir tatt etterhvert.
Kjetil rydder vei gjennom krattet.

Dermed var denne helgen over.
Det er nesten 3 uker igjen av elgjakta i Oksfjord.
Så langt er det skutt 7 voksne dyr (5 okser, 2 kyr) og 4 kalver.
Det mangler 1 voksen og 4 kalver av årets kvote.

Hvem vet når disse blir felt??