Velkommen til Sansvarre jaktfelt.

På denne siden kan en følge Sansvarre jaktfelt
under elgjakten som startet 25. september 2000.
Siden vil bli oppdatert forhåpentligvis hver dag under jakta.
Følg jakta på linkene under

10.9.2000: Skytelinjene må ryddes.

Jaktlaget består av følgende personer i ualfabetisk orden:

Kurt Soleng (jaktleder)
Per Johnny Lyngmo
Lars Bangsund
Mats Årsjø
Kjetil Knutsen
Asbjørn Rasmussen
Charles Mathisen

Jaktlaget er et av 3 jaktfelt som går inn under Oksfjord elgvald. I tillegg har vi
en samarbeidsavtale med Statskog som har jaktfeltet oppe i Vaddas.
De to andre feltene er Sandbuktfeltet og Vassbotnfeltet.
Det er Oksfjord Grunneierlag som tildeles x-antall dyr og så fordeler dette på de 4
feltene som nevnt ovenfor. I år er det totalt 6 voksne og 5 kalver som skal fordeles.
Sansvarrefeltet er i år tildelt 2 kalver og en voksen.

25.9.2000: Nå er vi i gang, elgjakten har startet.

26.9.2000: Dag 2 og Kjetil har skutt sin første elg.

27.9.2000: Dag 3. Ingen elg skutt, men bilde av elg har vi fått.

28.9.2000: Dag 4. Vi ser elg, men ingen skutt i dag heller.

29.9.2000: Dag 5. En slitets dag, det regner og er overskyet.

30.9.2000: Dag 6. Kjetil gjør det igjen, kalv nr. 2 er i boks.

1.10.2000: Dag 7. Det går opp og det går ned............!!

3.11.2000: Kort oppsummering av årets jakt.