27.9.00, dag 3. Ingen elg skutt,
men bilde av elg har vi nå fått.

Det er 27. september år 2000 og 3. dagen av elgjakten.
Med gårdagen friskt i minne starter vi på en ny jaktdag.
Alle er optimister og når vi får høre at Mats har sett en liten okse, en 4-takker,
på vei til møtestedet vårt stiger humøret enda et hakk.
Første dagen så vi kun en okse, i går så vi en okse, ku og den kalven som ble skutt.
At det nå er observert et okse allerede før vi egentlig starter opp, tar vi som et godt tegn.
Vi har forresten som mål å kun skyte kalv og evt. ungdyr denne uken.
De store oksene skal vi helst la være i fred, slik at de får gjort seg ferdig med "høstjobben".

I første drivet blir det observert en elg. Den blir registrert som ukjent.
Det var et stort dyr, men om det var okse eller ku var umulig å si.
En liten kaffepause med planlegging for neste driv hører med.

En av Line Ørstad sine mange hester holder oss med selskap under kaffepausen. Lars og Kurt virker fornøyd så langt. Asbjørn, vet du ikke at det er farlig å røyke??? Mats sin kaffekanne går fort unna.

Vi tar så et nytt driv uten at det kommer noe ut av det.
Det blir ikke sett annet en spor og liggeplasser.
Kurt er driver denne runden.

Et nytt driv, denne gangen omtrent midt i jaktområdet vårt.
Under dette drivet blir det observert ku med tvillinger og en enkel ku,
samt endel ferske spor og liggeplasser.
En plass i overkanten av myra finner Asbjørn en ku med tvillinger.
Tvillingkalvene virket små og vi lot de være i fred.

Etter drivet var det ny kaffepause, (hva ellers).
Jimmika, med nese for elgjakt. Kurt ser tankefull ut og Per Johnny nyter kaffen.

Etter kaffepausen er det planlagt et driv nederst i jaktfeltet.
På tur dit, blir det observert en ku med kalv og planene blir forandret.
Poster og drivere blir satt ut og så er det bare å håpe at dyrene ikke stikker av.
Inne i skogen der finnes en ku med kalv. Det er kalven vi er ute etter.
En ELG ses såvidt i skogen midt i bildet.
Elgen ses omtrent midt i bildet.
En ku med kalv passerer ca. 100 meter på tvers av der jeg sitter.
Den har ikke sett meg og går opp mot en vei like ovenfor der det også sitter en skuddklar jeger.
Nesten oppe på veien blir antakelig elgkua var den jegeren
og setter kursen like ovenfor der jeg sitter.
Jeg har geviret, jeg mener geværet, skuddklart, og sitter nå og venter på en skuddsjanse.
Imidlertid har både ku og kalv fått opp farten og det er ikke mulig å skyte.
Geværet forblir stille, men fotoapparatet som også har vært skuddklar,
klarer å få med seg kalven rett etter at dyrene har passert.
Kalven i god fart forbi der jeg sitter, elgkua var like foran.
Det var det siste vi så til disse dyrene, men nå vet vi i alle fall at det finnes elg i området vårt.
Hva det blir til i morgen får tiden vise, den som følger med får se...........!!!!!!!